راهنمای دستورات setdigout و readio در ردیاب خودرو تلتونیکا

0 227

دستور setdigout در ردیاب خودرو تلتونیکا

با استفاده از این دستور شما می توانید خروجی دیجیتال یک ردیاب تلتونیکا را روشن و خاموش کنید و باعث خاموش و روشن شدن دستگاه شوید. (تنظیم زمان اعمال این خروجی قابل کنترل است)
اعمال پیامکی این دستور بر روی دستگاه بصورت زیر می باشد:

شرحدستور
تنظیم خروجی دیجیتال :
۱.#- ۰ یا ۱ (۰ – OFF یا ۱ – ON)
۲.#- مقدار زمان مورد نیاز جهت نگه داشتن دستگاه در یکی از دو حالت (بر اساس ثانیه)
Setdigout # #

 

بطور مثال در شکل ۱ خروجی دیجیتال بر روی ۱ و مقدار زمانی که دستگاه در این حالت باقی بماند ۰ ثانیه تعریف شده است. (d1ccf نام کاربری تعریف شده برای ارتباط پیامکی با دستگاه است)
پس از ارسال پیامک از طرف دستگاه نیز پیامکی برای شما ارسال می شود و تاییدیه ثبت دستور شما را گزارش میدهد.

شکل ۱– پیامک ارسالی setdigout

 

 

دستور readio در ردیاب خودرو تلتونیکا

با استفاده از این دستور شما می توانید داده های ذخیره شده بر روی ورودی ها و خروجی های دستگاه را مشاهده کنید.

در صورتی که می‌خواهید سرویس ثبت شده قبلی را ویرایش کنید کافیست از لیست روی سرویس مورد نظر کلید نمایید تا فرمی همچون فرم افزودن هشدار سرویس برای آن باز شود.

شرحدستور
خواندن ورودی و خروجی دستگاه با استفاده از شماره پارامتر تعیین شده اش تعیین شده:
#شماره پارامتر مورد نیاز برای بررسی
readio #

 

بطور مثال برای بررسی سنسور دما با استفاده از دالاس پیامکی را به شرح زیر برای دستگاه ارسال و نتیجه را بصورت زیر دریافت می کنیم:

 راهنمای دستورات setdigout و readio در ردیاب خودرو تلتونیکا

شکل۲- پیامک ارسالی readio 72 جهت تشخیص دما با استفاده از سنسور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.