مرور برچسب

LED ردیاب خودرو

تشخیص وضعیت ردیاب خودروTeltonika FMB920 و FMB900 از طریق بررسی رفتار LED ها

تشخیص وضعیت از طریق بررسی رفتار LED ردیاب خودرو موارد بررسی در این مقاله:بررسی Navigate LED (چراغ وضعیت موقعیت‌یاب دستگاه) و Status LED (چراغ وضعیت مودم و عمومی دستگاه)مسئول فنی…