مرور برچسب

CONCOX GT08

دکمه اضطراری یا دکمه SOS متصل به ردیاب خودرو چیست و چگونه عمل می‌کند؟

در این مقاله با پاسخ به دو سوال مهمِ دکمه اضطراری یا دکمه SOS متصل به ردیاب خودرو چیست و چگونه عمل می‌کند، در کنار شما عزیزان هستیم و در ادامه با راه اندازی دکمه SOS در ردیاب خودرو کانکاکس…

راه اندازی ، تنظیمات و کانفیگ ردیاب خودرو کانکاکس GT08

این مقاله شامل مراحل راه اندازی، تنظیمات و کانفیگ ردیاب خودرو کانکاکس GT08 به صورت قدم به قدم است. این مقاله گردآوری شده است تا با ویژگی‌ها و سناریوهای قابل پیاده سازی بر روی این ردیاب…