مرور برچسب

تنظیمات پیامکی ردیاب خودرو

تنظیم و بررسی کانفیگ ردیاب خودرو تلتونیکا با استفاده از پیامک

حتما برای شما نیز پیش آمده است که نیاز به کانفیگ ردیاب از راه دور دارید اما متاسفانه دستگاه کیلومتر ها از شما فاصله دارد نگران نباشید شما با چند پیامک ساده می‌توانید از وضعیت ردیاب خود