مرور برچسب

ارسال پیامک به ردیاب خودرو

دستورات پیامکی جهت بررسی ردیاب خودرو کانکاکس GT08

یکی از محاسن ردیاب‌های خودرو، قابلیت بررسی و تنظیم آن از راه دور است. یعنی شما با استفاده از دستورات پیامکی ردیاب خودرو می‌توانید وضعیت ردیاب را مورد بررسی قرار دهید یا از موقعیت مکانی آن…